En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om ekonomiutveckling

bosselagom

Ett ekonomiskt system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar. Historiskt sett kan det sägas, att det ytterst handlar om, hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. De senaste 1500 åren har mänskligheten, till stora delar, använt sig av penninghushållning. Tiderna och utvecklingen förändras; ekonomiska system blandas och utvecklas! Vad kan du bidra med till en positiv global ekonomisk utveckling, och du måste alltid utgå från dig själv!
Försörjning, sysselsättning och arbete; För många utgör tiden på arbetet en stor del av ens vakna tid. Vissa ser sitt arbete som ett nödvändigt ont, andra ser arbetet som ett mycket prioriterat livsområde, antingen socialt eller kopplat till sin personliga utveckling. Du som inte arbetar kan ändå fundera över hur du ser på arbetets roll i ditt liv och vad du värderar inom området arbete, rättsliga problem och utvecklingar? Förberedelser till försörjning? Förberedelse för pensionering? Meningsfylld sysselsättning? Med utgångspunkt, från de här gamla frågorna, hur kan du utveckla ditt ekonomiska livsområde? Finns det viktigare frågeställningar man bör använda?

Betonar jag min ekonomiska utveckling tillräckligt i mitt liv? För mycket? För litet?
Är det ett problem för mig att vara omdömesgill i ekonomiska frågor? Händer det att jag frestas att "göra som Svensson gör"? Är jag avundsjuk på mina vänner eller bekanta för deras hem, bilar eller kläder? Är jag stolt över de materiella saker jag tillför min familj? Överskattar jag mig själv för att tillföra mer?
Tillför jag för närvarande min familjs behov på ett tillfredsstallande sätt? Har jag planerat på ett lämpligt sätt för framtiden? Har jag en fungerande budget? Håller vi budgeten? Anpassar vi den till förändrade situationer? Händer det att det blir diskussion om hur pengarna ska användas i familjen? Är jag omdömesgill i mina utgifter? Har jag en tendens till impulsköp? Använder jag vanligtvis mina pengar på rätt sätt?
Sköter jag min personliga ekonomi lika bra som ekonomin på jobbet, i organisationer eller nätverk jag verkar i? Sparar och/eller investerar jag regelbundet? Har sparandet ökat successivt under de senaste tio åren? Sparar eller investerar jag en del av min lön? Är det en lagom stor summa?
Hoppas jag att min ekonomiska situation ska förbättras utan att jag är villig att betala priset? Kan jag öka värdet av mina insatser för mitt företag eller nätverk jag är verksam i? Kommer mina inkomster i så fall att öka, eller blir mitt liv rikare? Har mina inkomster ökat i tillfredsställande takt? Har mina inkomster ökat varje år de senaste tio åren? Förväntar jag mig att de ska öka varje år de närmaste tio åren? Har jag högre lön än jag förtjänar? Mindre än jag förtjänar? Ungefär vad jag är värd?
Sätter jag undan en del av min inkomst för nöjen och avkoppling?
Lever jag i enlighet med mina tillgångar? Är mina utgifter förenliga med mina inkomster? Köper jag ibland saker för impulsivt? Händer det att jag sparar ihop till något jag speciellt gärna vill köpa? Förlorar jag pengar genom att köpa överdrivet mycket på avbetalning? Har jag checkkrediter? Kan alla familjemedlemmar använda dessa? Är det någon i familjen som står för de flesta budgeterade inköpen? Är familjens ekonomiska redovisning aktuell?
Vet jag hur jag ska använda mig av rådande ekonomiska system för att tjäna pengar?
Har jag lämpliga försäkringar? – livförsäkring, hus- och hemförsäkring, olycksfallsförsäkring? Ger mina försäkringar tillräckligt skydd vid inkomstbortfall? Har jag alla försäkringar i samma bolag? Borde jag ha det? Har jag undersökt alla ekonomiska och skattemässiga konsekvenser för alla förmånstagare?
Har jag ordentligt studerat hur andra i min inkomstklass lyckas använda sina ekonomiska möjligheter på bästa sätt? Finns det något av värde i detta?
Är min kreditvärdighet god? Betalar jag mina räkningar i tid? Har detta stor betydelse? Borde jag anstränga mig mer för att bli mer betrodd? Utarbetar jag regelbundet en personlig resultat- och balansräkning? Skulle detta vara värdefullt? Har mina nettotillgångar ökat regelbundet? Är det en angelägenhet för hela familjen att inköp och spendering sker på ett klokt sätt? Är det en person som tar det största ansvaret? Skulle det vara klokt att ändra på den praxis som råder?
Har jag någon som jag rådgör med i försäkringsfrågor? Har jag en ekonomisk rådgivare? En investeringskonsulent? Har jag ett uppdaterat testamente?
Skulle jag klara mina ekonomiska plikter om jag inte kunde tjäna pengar under en sexmånadersperiod? Kan jag förbereda en sådan situation? Om jag av någon anledning inte skulle kunna tillföra medel till familjens ekonomi? Är då någon annan familjemedlem nog informerad för att kunna ta över försörjningen utan allvarliga svårigheter?

(4 kommentarer, senast 2017-09-04 12:40)

Nästa inlägg