En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in

Senaste inläggen som handlar om egenmakt

bosselagom

Ett ekonomiskt system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar. Historiskt sett kan det sägas, att det ytterst handlar om, hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. De senaste 1500 åren har mänskligheten, till stora delar, använt sig av penninghushållning. Tiderna och utvecklingen förändras; ekonomiska system blandas och utvecklas! Vad kan du bidra med till en positiv global ekonomisk utveckling, och du måste alltid utgå från dig själv!
Försörjning, sysselsättning och arbete; För många utgör tiden på arbetet en stor del av ens vakna tid. Vissa ser sitt arbete som ett nödvändigt ont, andra ser arbetet som ett mycket prioriterat livsområde, antingen socialt eller kopplat till sin personliga utveckling. Du som inte arbetar kan ändå fundera över hur du ser på arbetets roll i ditt liv och vad du värderar inom området arbete, rättsliga problem och utvecklingar? Förberedelser till försörjning? Förberedelse för pensionering? Meningsfylld sysselsättning? Med utgångspunkt, från de här gamla frågorna, hur kan du utveckla ditt ekonomiska livsområde? Finns det viktigare frågeställningar man bör använda?

Betonar jag min ekonomiska utveckling tillräckligt i mitt liv? För mycket? För litet?
Är det ett problem för mig att vara omdömesgill i ekonomiska frågor? Händer det att jag frestas att "göra som Svensson gör"? Är jag avundsjuk på mina vänner eller bekanta för deras hem, bilar eller kläder? Är jag stolt över de materiella saker jag tillför min familj? Överskattar jag mig själv för att tillföra mer?
Tillför jag för närvarande min familjs behov på ett tillfredsstallande sätt? Har jag planerat på ett lämpligt sätt för framtiden? Har jag en fungerande budget? Håller vi budgeten? Anpassar vi den till förändrade situationer? Händer det att det blir diskussion om hur pengarna ska användas i familjen? Är jag omdömesgill i mina utgifter? Har jag en tendens till impulsköp? Använder jag vanligtvis mina pengar på rätt sätt?
Sköter jag min personliga ekonomi lika bra som ekonomin på jobbet, i organisationer eller nätverk jag verkar i? Sparar och/eller investerar jag regelbundet? Har sparandet ökat successivt under de senaste tio åren? Sparar eller investerar jag en del av min lön? Är det en lagom stor summa?
Hoppas jag att min ekonomiska situation ska förbättras utan att jag är villig att betala priset? Kan jag öka värdet av mina insatser för mitt företag eller nätverk jag är verksam i? Kommer mina inkomster i så fall att öka, eller blir mitt liv rikare? Har mina inkomster ökat i tillfredsställande takt? Har mina inkomster ökat varje år de senaste tio åren? Förväntar jag mig att de ska öka varje år de närmaste tio åren? Har jag högre lön än jag förtjänar? Mindre än jag förtjänar? Ungefär vad jag är värd?
Sätter jag undan en del av min inkomst för nöjen och avkoppling?
Lever jag i enlighet med mina tillgångar? Är mina utgifter förenliga med mina inkomster? Köper jag ibland saker för impulsivt? Händer det att jag sparar ihop till något jag speciellt gärna vill köpa? Förlorar jag pengar genom att köpa överdrivet mycket på avbetalning? Har jag checkkrediter? Kan alla familjemedlemmar använda dessa? Är det någon i familjen som står för de flesta budgeterade inköpen? Är familjens ekonomiska redovisning aktuell?
Vet jag hur jag ska använda mig av rådande ekonomiska system för att tjäna pengar?
Har jag lämpliga försäkringar? – livförsäkring, hus- och hemförsäkring, olycksfallsförsäkring? Ger mina försäkringar tillräckligt skydd vid inkomstbortfall? Har jag alla försäkringar i samma bolag? Borde jag ha det? Har jag undersökt alla ekonomiska och skattemässiga konsekvenser för alla förmånstagare?
Har jag ordentligt studerat hur andra i min inkomstklass lyckas använda sina ekonomiska möjligheter på bästa sätt? Finns det något av värde i detta?
Är min kreditvärdighet god? Betalar jag mina räkningar i tid? Har detta stor betydelse? Borde jag anstränga mig mer för att bli mer betrodd? Utarbetar jag regelbundet en personlig resultat- och balansräkning? Skulle detta vara värdefullt? Har mina nettotillgångar ökat regelbundet? Är det en angelägenhet för hela familjen att inköp och spendering sker på ett klokt sätt? Är det en person som tar det största ansvaret? Skulle det vara klokt att ändra på den praxis som råder?
Har jag någon som jag rådgör med i försäkringsfrågor? Har jag en ekonomisk rådgivare? En investeringskonsulent? Har jag ett uppdaterat testamente?
Skulle jag klara mina ekonomiska plikter om jag inte kunde tjäna pengar under en sexmånadersperiod? Kan jag förbereda en sådan situation? Om jag av någon anledning inte skulle kunna tillföra medel till familjens ekonomi? Är då någon annan familjemedlem nog informerad för att kunna ta över försörjningen utan allvarliga svårigheter?

(4 kommentarer, senast 2017-09-04 12:40)

Nästa inlägg
bosselagom

1. Någon tro hjälper dig inte om Du inte tror på Dig själv
2. Underlägsen är du om Du inte tror att Du är värd någonting
3. Kunskap har du endast om Du är nyfiken
4. Vetskap om Dig i dina egna tankar räcker långt
5. Tävla med Dig själv och Du vinner
6. Du duger till vad du tror på
7. Le då Du känner för det
8. Du är så värdefull som Du själv bedömer
9. Kunskaper som du har prövat kan Du ge bort
10. Din egen vilja är Din egen lag
11. Det intressanta är vad Du vet om Dig själv

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

Kan Religonen och Ekonomiska systemet som leder individen och samhället idag färändras respektive uppdateras, så att även de största vinnarna i dagens samhälle vinner på det? JA, men JAG begriper inte hur!
Empowerment i ett lokalsamhälle bygger på individens livskvalitet. Det tar generationer att uppdatera, men det går, på 2000-talet, betydligt snabbare än på det gjorde de senaste tusen åren. Många individer, som styrs av frosseri och hatets lag kommer att sätta många käppar i hjulet. I det finns inget positiv att hämta, varför det logiska, hämtat ur den enskildes egenmakt, kommer att bli avgörande för en positiv utveckling på den inslagna vägen.

Det tog Sverige minst 200 år att få den demokrati vi har i dag, och mycket återstår. Tack vare dagens informationsflöde kommer motsvarande process att kanske bara ta 20 år i arabvärlden. Frågan är bara hur mycket förödelse och dödande den glokala och globala omvärlden tillåter. Om arabismen tar del av lärdomen från dagens experiment med demokrati i Europa så bör religonen, liksom regelrätta krigshandlingar, uteslutas i ledningen. Omvänt får vi hoppas att dagens ledare i Europa lär sig av dagens oroligheter att vara ett stöd åt demokratiprocessen (och inte en anti-demokratiskt maktelit som bilden visas idag).

Vad kan JAG lära mig av till exempel Bibeln (och alla andra religoners teorier (inklusive ”Alice i underlandet”)), Ny Kronologi (och de senaste 1000 årens skriftliga teorier), Västgötaskolan (Svea rikets vagga), Den nya världsordningen (FN) och tidsanda (zeitgeist)?
Kunskapen om olika konspirationsteorier, politik, religionsteorier, krig och revolutioner är naturligtvis värdefulla ingredienser i en ny sorts tidsanda. Verklig demokrati, följande kärlekens lag, utgående från individens egenmakt är dock grunden, och får ses som en ständigt pågående process (eftersom varje ny individ som föds är en unik händelse).

Dagens reflextion; Störst bland stormakter – vanmakten.

En människa som älskar sina medmänniskor och glömmer deras hudfärg och religösa tro kan man kalla civiliserad.
En människa som följer hatets lag kan man säga är ociviliserad.
En människa som har som ideal att följa kärlekens lag och strävar efter att bli civiliserad följer en poitiv utveckling.

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2010-12-29 07:56 - bosselagom
Skåpmat

Härskarnas analys av 2010 med en och annan egen reflexion.

(ett tillägg till ”Talet”; ord som berörde till eftertanke)

2010 var det 200 år sedan som Sveriges riksdag samlades i Örebro och valde en ny tronföljare. Det var inledningen till den långa fredsperiod som vi har haft lyckan att uppleva allt sedan dess, en förmån som få andra länder på jorden delar med oss. Under en längre tid lades grunden till det moderna Sverige med bland annat en ny infrastruktur, bankväsende och utbildning, en process som ständigt är pågående och kantas av med- och motgångar.
Här gäller öppenhet, frihet och mångfald som med hjälp av medborgarna bevarar de lagar och demokrati som vi beslutat gemensamt om. Det finns naturligtvis hot mot denna ordning som vi också försöker stävja med den gemensamma ordningen. Genom ett mycket högt reformarbete, i detta starkt sekulariserade samhälle, strävar vi ständigt efter rättvisa.
I Sverige har vi en symbol för härskaren, konstitutionell monarki, som kommit ett steg närmare en uppdatering genom ett bröllop mellan Kronprinsessan Victoria och en man av folket, Daniel.

I Sverige kan vi för stunden glädja oss åt en stark ekonomisk tillväxt. Exporten växer och sysselsättningen har börjat öka. Men vi har skäl att hysa respekt för den finansiella oron i omvärlden och vad den kan få för konsekvenser. Då är det också på sin plats för eftertanke av det gångna året, och för förhoppningar inför det nya.
Det vilar ett särskilt ansvar på oss som kan samlas i gemenskap med våra närmaste. Vi måste sträcka ut en hand och inkludera dem i vår närhet som inte är lika lyckligt lottade. Detta är vårt kärleksbudskap.

Ett forum för att belysa barn och ungdomars situation i världen har skapats av monarkins företrädare. Syftet är att inspirera och stödja att FN:s barnkonvention efterlevs. Nyligen ägde också det första World Child and Youth Forum rum på Kungliga slottet med över 400 deltagare. Här möttes inte bara företrädare för olika barnrättsorganisationer, utan också många barn och ungdomar.
Många blev besvikna över utgången av FN:s miljömöte i Köpenhamn förra året. Det är därför glädjande att det senaste mötet i Cancún i Mexico tycks ha lett till resultat – resultat som pekar mot en bättre framtida utveckling, även om det är långt kvar till bindande internationella avtal.
Detta är angelägna problem, för vi blir ju bara fler och fler. Jordens befolkning kommer redan 2050 att vara tre gånger så stor som den är idag. Hur skall vi få mat, vatten och energi att räcka samtidigt som vi skapar en hållbar utveckling som bevarar miljön?
Svaret på den frågan är bättre kunskap. En kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap.

Ja, vi kan glädje oss åt att Sverige ligger långt fram som kunskapsnation. De svenska universiteten och högskolorna placerar sig allt bättre i de årliga, internationella jämförelserna. I Sverige skapas också flera nya internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.
I Lund byggs till exempel två nya internationella centrum för avancerad materialforskning, MAX IV och ESS. Vidare så samverkar KTH, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet i ett resurscenter för storskalig forskning inom molekylär biovetenskap och medicin.
Under det gångna året har vi fått nya insikter i människans tidiga ursprung. En svensk forskare, Svante Pääbo, har lyckats kartlägga arvsmassan hos vår, sedan länge utdöda, närmaste släkting, Neandertalmänniskan. Genom att jämföra denna arvsmassa och vår egen har vi fått helt nya kunskaper i vad som gör oss unika – till exempel vårt kvalificerade medvetande och intellekt, och vår utvecklade sociala förmåga. Denna forskning är också en ständigt pågående process, liksom allt annat. Den kan ge upphov till en bättre förstålelse för områden i vårt medvetande, och t.ex. mutationer som leder till schizofreni och autism. Det påvisar också att det finns förändringar i gener som är knutna till människans mentala egenskaper.

Vi har, vad analysen säger, en stor förmåga att samlas under samma paraply oavsett om vi är symbol eller vald förespråkare för det samhälle vi lever i eller den plats vi lever på.
En bön som har skrivits av ärkebiskop Anders Wejryd låter så här;
”Hjälp oss att bruka den livskraft du har lagt i din skapelse, så att vi blir förvaltare och inte förbrukare, uppbyggare och inte nedrivare”
Med andra ord; ”Hjälp dig själv att bruka din egen energi, inom alla livsområden, för en bättre värld för allt levande”, för det enda vi har makt att förändra är oss själva.
Den formelle förespråkaren för vårt samhälle är Stadsministern, Biskopen och Kungen; den informelle förespråkaren är Du själv med Din egen makt, vilket förpliktigar!
Och eftersom det enda som är konstant är förändringar, så vill vi hela tiden utvecklas intellektuellt och etiskt i riktning mot demokrati och jämställdhet.

RPTN, SPAG17, CADPS2 & AUTS2, DYRK1A, TRPM1, NRG3, THADA och RUNX2 är genom som är begripliga för ett fåtal människor. Mer begripligt är det att ha haft förmånen att bara ha fört vardagliga samtal med en av personerna bakom denna mer påtagliga hjälp till mänskligheten.

Tack för livet!

(har jag (en droppe i havet) fattat detta någorlunda riktigt; det är väl inte helt fel?)

(Inga kommentarer än)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-12-27 10:45 - bosselagom
Tabu med kullerbyttor

Innan Herodotos tid, grundades dagens religiösa begrepp ur myterna, och blev med det sägner som vi använder inom det andliga livsområdet. Men HISTORIA är förfluten tid, hur den än beskrivs, och NU är omkring oss just. NU är du och med Din erfarenhet av historien lever du som du lär. NU tar Du tillvara stunderna för att leva ett liv utan att skada omvärlden. Och omvärlden förväntar sig invånare med egenmakt (hos individerna vid friskt tillstånd) där man formar ledarskapet att stödja samhället. Girighet tycks vara tabu (tabu förbjuder diskussioner, vilket som oftast leder till felaktig information) liksom att hierarki är ett onaturligt inslag i flocken.
Man kan, med lite kreativt tänkande, på ett ”teatriskt” sätt, leva i historien som leder till förståelse till missförstånden. I grunden vill alla nog allt gott för sin överlevnads skull (så tillsvida att den naturliga olyckan uteblir). En skadad individ kan ”självläka” med hjälp av egenmakt, formad på egen väg, men uteblir den behövs hjälp på egna villkor – låt så vara; prisa tanken!
Karakteristiskt för den egna vägen:
>Den ger dig mer energi än vad den tar
>Det finns delmål på vägen som ger dig styrka även om terrängen är hård
>Vägen får dig att känna dig sann i dig själv, den speglar vem du är
>Du klarar att gå vägen helt själv (inser var ansvaret ligger för att du ska lyckas)
>Oavsett hur långt du går, hur svår vägen än är eller hur mycket du har varit tvungen att offra, så kommer du att somna tillfredsställd på kvällen.
>Om vägen du valt är rätt så kommer du, oavsett hur många kedjor du är fäst vid, känna dig fri.
Just NU skriver Du din egen historia!

(2 kommentarer, senast 2009-12-27 21:56)

Nästa inlägg
bosselagom

2009-12-14 08:04 - bosselagom
Mångfaldsmoral

Där sitter man och applåderar sin egen dubbelmoraliska motståndssida! Hade pacifisten
verkat enligt sin övertygelse fullt ut, hade omvärlden fått se goda exempel värda att efterleva. I stället drar dem till sig huliganer och fanatiker som ger dessa medvind för sin tokiga idéer.
En minaret med klockspel är väl lika stämningsfullt som ett kyrktorn med sitt ding-dång. Det är missionen som ropas ut av fanatiker som bör bemötas med logik. Det är frihets- och miljö-aktivistern, flyttade från Salem till Köpenhamn, som bör starta missionen i sina egna led, d.v.s. fanatiker, kriminella och huliganer som flockas kring dem. Till sin hjälp kan dem ju alltid justera reglerna lite i nya FRA-lagen och avlyssna sina iglars mobiltelefoner.
Korståg i tiden.

Det var ju som nano, det också!

(1 kommentar, 2009-12-14 16:23)

Nästa inlägg