En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Bergatorparen

… eller en seger för yttrandefriheten? När den nationaldemokratiska tidningen Nationell Idag i veckan beviljades presstöd efter att ha tillfredsställt de kriterier som gäller för presstödet, gick de samhällsägande PK’ ana i taket med ett brak. Ord som motbjudande och en del andra psalmverser användes för att beskriva hur vidrigt de tyckte det var, att ”en sådan publikation” skulle stödjas med svenska skattepengar. Nu skall man alltså hux flux se över regelverket för presstödet. Det är typiskt för den övre medelklassen. När det kommer ett parti som springer ur de lägre samhällsklasserna, så skall det kvävas och tryckas tillbaka – ofta med epitetet ”främlingsfientligt” eller ”rasistiskt”. ND springer inte ur övre medelklassen, men bildades 2002 efter en spricka i SD. ND är, så vitt jag kan bedöma INTE ett nazistiskt parti, men ett parti som stöder sig på den nationaldemokratiska ideologin, som finns utförligt förklarat under denna länk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationaldemokrati

All den tid en tidning och dens utgivare är lagliga inom landet, skall de åtnjuta de samma privilegier som alla andra. Det är min åsikt. Om man skulle börja sortera efter vad övre medelklassen till varje tid accepterar, alternativt INTE accepterar, kommer vi i en sits där såväl den kulturella som den politiska mångfalden ersätts av en enkelriktning som i det forna Sovjet. Är det verkligt det vi vill ha? Låt så vara att ND inte faller majoriteten på läppen, men är det samma sak som att de skall tystas? Vad för demokrati är det där enbart de som håller med den härskande klassen får komma till tals? Det smakar lite Hitler, Stalin och Pol Pot av ett sådant förfarande – och då är jag snäll!

Jag har hittat en karta som visar graden av demokrati världens alla länder, där färgnyckeln är enkel: Ju mörkare och mustigare färg, ju mindre demokratiskt är landet. Förvånande nog är Sverige markerat med en näst intill osynlig rosa färg – liksom USA! USA borde markerats i svart eftersom detta land praktiserar en sorts demokrati där pengarna avgör chanserna att vinna en omröstning. Sverige borde även det haft en något mustigare färg på kartan eftersom åsiktsadministration har blivit en del av statsskicket. Att Frankrike och dess Latineuropeiska systerstater har en något mustigare färg är väl föga förvånande. Sarkozy, Barosso och Berlusconi är exempel på den politiska (o)kultur som råder i dessa länder. Mer är det knappt att säga om den saken.

Som bekant är det val i år – även i Orwellanien, där Pat Condell bor. Condell är bekymrad över sakernas tillstånd, och rättligt så. Demokratin har länge varit hårt ansatt av Orwellaniens politiska elit som tycker att gemene man är en komplicerande faktor som gör demokratin för, skall vi säga: Oförutsägbar? Inte är det enbart i Orwellanien demokratin lever på lånat tid. Även i Sverige och övriga EU länderna är nog så fallet. De senare åren har det varit rekordmånga ledamöter som nerlagt sina poster i protest mot att sitta och rösta efter ”noter” så att säga. De upplevde att Riksdagen endast var där för att legitimera diktat från Bryssel. Vi ser det, men orkar vi åtgärda det? Vad kan vi göra? Vi kan börja med att lyssna på vad Pat har att säga, och tänka genom hur detta kan anpassas till våra förhållanden.


Kanske är tiden inne för en Paneuropeisk reform där vi sopar ut sådan bråte som Sarkozy, Merkel, Barosso, Brown, Reinfeldt och många fler än jag ens orkar rada upp. Efter kriget fanns en stark prodemokratisk folkrörelse, som bit för bit har undergrävts av duktiga demagoger som övertygat folk om att de inte egentligen har något att säga till om. Det första som föll var lokaldemokratin. Den föll eftersom den blev reducerat till att betala för statliga reformer som kom utan pengar. Sedan gick även regionaldemokratin åt fanders och blev till ett sorts maktbolag för den presumtiva ”välfärden” i form utav sjukvård och liknande som ålades landstingen. Vi vet ju hur det gick. Man måste verkligen vara sugen på att komma in bland de stora för att betrakta landstingspolitiken som en språngbräda – eller också är man ett psykfall – vilket ju verkar vara mer uttalad inom politiken än i andra discipliner i samhället.

Som Pat säger: Vi har en chans att återta demokratin. Personligen skulle jag hellre än USE – United States of Europe vilja se den europeiska byn, där alla länder bidrager med sitt, men där alla har sitt eget hus, sitt eget språk och sin egen valuta för inomeuropeiskt bruk, medan den gemensamma valutan kan användas mot omvärlden och fungera som en ekonomisk stabilisator – inte som en lös kanon på däck såsom fallet verkar vara med euron.

Allt för mycket håller på att gå förlorat i dagens Europa. Den övre medelklass som suktar efter att skapa ett golv utan öppning för trappa mellan sig och oss i de så föraktliga ”massorna”. Deras mål är att återskapa gamla tiders värld där makten är ouppnåelig för gemene man. Genom att använda epitet som rasist eller främlingsfientlig på partier och organisationer som inte leds av övre medelklassare förpassar man, eller försöker åtminstone, förpassa dessa till soptippen. Jag skall inte säga att de alltid har fel, men i de flesta fall pågår en åsiktsadministration som man knappt ens ids dölja. Nationell Idag har fått presstöd – inte därför att de är nationaldemokrater, men för att de fyller de gällande kriterierna för detta stöd. Om man av detta skäl börjar hora med regelverket, bör man gå ut och säga i klartext att man inte vill veta av yttrandefrihet för andra än de politiskt korrekta. Jag vet inte om någon som skulle ha ballar att gå ut med ett sådant utspel. Om det tog sig hus i självaste Helvetet när jag plåstrade upp Christine Schürrers mindre än vackra nuna här på bloggen, kommer det att vara en svag bris i jämförelse med den orkan som kom att blåsa upp om någon fick för sig att svära i kyrkan genom att avslöja ”familjhemligheter” på ett sådant sätt.

Jag tycker vi skall försvara våra fri och rättigheter med näbb och klor. Vi har för länge låtit övre medelklassen leka samhälle. Det är på tiden att de kommer underfund med att de är en samhällelig minoritet, och att ”massorna” när som helst kan bilda ”öråd” och rösta dem ut. Snart är det val, och enligt den undersökning som de dominerande politiska partierna har beställt och fått skräddarsydd enligt egen önskan, skall visst vi inom massorna önska att höra den gamla slagdängan: ”Jobb, skola, vård och äldre Yiah, yiah, oooohhh” för fåglarna vette vilken gång. Att webben pekar på att det är andra ämnen som upptar folk, verkar sakna betydelse – eller är det kanske därför Beatrice & co önskar att täppa till truten på oss som utövar yttrandefrihet på webben? Det sitter en nalle här som inte kommer att släppa taget om friheten att yttra sig utan vidare. Alla vet att nallar har stora, tunga luffar som träffar med en förödande kraft – och det är att hoppas att Alliansen mot Sverige är varse på detta innan de gör vad de ångrar. Jag skall påminna Fredric Reinfeldt och de övriga inom hans skräckkabinett om en mycket viktig sak: I en demokrati utgår makten från FOLKET. En regering som trotsar folkets vilja, kommer att sakna legitimitet.

Jag tror vi skall fundera lite över Pat Condells råd, och för en gångs skuld inte låsa oss till blocktänkande eller gamla vanor, men se på vad som är önskvärd och nödvändigt för att bevara demokratin och gärna på köpet få Berlaymont (EU högkvarteret i Bryssel) på fall. En sak kan vi vara säkra på: De ända som tjänat på den skiten är stora, globala företag. De förlorat på det är gemene man som får kämpa allt hårdare för att hålla på jobbet. Är det så vi vill ha det?

Skrivet av Bergatorparen, 2010-04-25 06:37

Den europeiska byn är regionerna (typ skåneland) som var visionen då EU skapades, som skall ingå i ett samfund med egen valuta; nationsgränser är utsuddade och invånarna känner ett egenvärde som stärker tanken på vad vetenskapen ständigt uppdaterar i frågor om kultur och samlevnad. Nu blev det bara ”tummen”, och därmed sagt att vi kan leva vidare med visionen (för handen har fler fingrar), dämpa politiken (ständiga krigsförklaringar) och religionen (ständiga fantasier) och kittla nyfikenheten med lite vetenskap; det blir roligt och intressant, och visionerna är realistiska.

Skrivet av bosselagom, 2010-04-25 07:37

Man kan ju undra vad demokrati verkligen står för idag. Kanske är den på väg bort, men vad kommer då istället? Och vill vi ha något annat?

Skrivet av Diana, 2010-04-25 13:04

att låta korkade människor som dig få yttra sig är väl ett tillräckligt bevis på demokrati

Skrivet av derp, 2012-05-16 20:51

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?